Kispál Sándor Bútorasztalos Mester
             Üdvözlöm önt, weboldalam látogatói között.

Üzleti levelezés.


1. Az üzleti levelekről általában.


Üzleti leveleknek nevezzük azokat a leveleket, melyeke üzleti ügyeinkben cégekhez, vagy üzletfeleinkhez intézünk vagy tőlük kapunk. Az üzleti levelek rövidek, könnyen érthetők és határozottak legyenek. Arra kell törekedni, hogy egyszerű, de érthető kifejezésekkel adjuk tudtul a címzettnek kívánságunkat vagy elhatározásunkat. A törvény az üzleti leveleket okirati fontossággal ruházza fel bizonyos esetekben és arra kötelezi az iparosokat, hogy a kapott üzleti leveleket és az elküldött, levelek másolatát legalább 10 éven át megőrizzék.


A levél szövege sem alázatos, sem túlkövetelő ne legyen, hanem mindenkor udvarias. A levél formájára nagy gondot kell fordítani, mert már munkánkat is bizalmatlanul fogadja a közönség, ha leveleink rendetlenek.


A levélíráshoz külön papírformát, a levélpapírt használjuk. A levélpapírnak nem szabad gyűröttnek, pecsétesnek lennie, mert ez nemcsak a levélíró ízlésére, de műveltségi fokára is kedvezőtlen fényt vet.


Minthogy a levél a szóbeli társalgást helyettesíti, modorára, hangjára nézve ugyanazokat a szabályokat kell szem előtt tartani, amit a társadalmi szokás minden művelt emberre nézve kötelezővé tesz a társas érintkezésben. Legyen a levél hangja szerény és udvarias, tapintatos és kellemes. Kerülni kell a dicsekvést, a hivalkodást, vélt érdemeink emlegetését, a követelődzést, a fenyegetődzést, a nyereséget és a tapintatlanságot.


Az üzleti leveleket negyed vagy nyolcad alakú papírra szokták írni.


a, á, b, c, cs, d, e, é, f, g, h, i, í, j, k, l,
m, n, o, ó, ö, ő, p, q, r, s, t, u, ú, ü, ű,
v, w, x, y, z, zs

A, Á, B, C, D, E, É, F, G, H, I, Í, J, K, L,
M, N, O, Ó, Ö, Ő, P, Q, R, S, T, U, Ú, Ü, Ű,
V, W, X, Y, Z, ZS