Kispál Sándor Bútorasztalos Mester
             Üdvözlöm önt, weboldalam látogatói között.

Bútorasztalos szakmai, bevezető ismeretek.


Az asztalosiparnak a boldogulása elsősorban a helyes költségszámításon alapszik.


Ahhoz, hogy a költségszámításnál a felhasznált anyag mennyiségét és annak értékét megállapíthassuk, tisztában kell lennünk a tizedes törtekkel való számolással.

Ha Ft, és fillér, vagy méter, és centiméter, vagy kg és dkg számolunk, úgy tizedes törtekkel dolgunk. Ezen részek, a nagyobb egységnek 1/10-ed, 1/100- ad, 1/1000-ed stb. része vagyis az egész szám tört része.


Az egész számjegy értéke jobbra haladva 10-szeresen csökken, Pl. 765 ebben a számban 7 százas, 6 tízes, 5 egyes van.
Ha most az egyes mellé jobbról számjegyet írunk, annak értéke 10-szerte kisebb, mint az egyes. Tehát az egyes 10-ed része a tized: 765,3. A tizedtől jobbra álló számjegy tízszerte kisebb értékű, mint a 10-es, tehát a 10-edesnek a tized része, vagyis az egyes század része. A század 765,38. A századtól jobbra az ezred 765,382 stb.


A tizedes egység részeit az egyestől vesszővel választjuk el. A tizedesvesszőtől, balra az egész számok, jobbra a tizedes törtszámjegyek foglalnak helyet.
765,382