Kispál Sándor Bútorasztalos Mester
             Üdvözlöm önt, weboldalam látogatói között.

Művészeti értelmező szakszótárAbsztrakció latin --- eredetű szó, elvonatkoztatást jelent, a művészeten belül a leglényegesebb dolgok kiemelését és általánosítását.

Absztrahálás  --- lat. elvonatkoztatás.

Acélmetszet --- grafikai eljárás, amelynek során acéllemezbe vésik, majd savval maratják a rajzot. Népszerű mélynyomású illusztrációnyomtatási technika.

Action painting --- angol kifejezés, egyszerre elvont és expresszív festői stílus, mely a magyar szakirodalomban absztrakt expresszionizmusként ismert.

Akt--- a művészetben a meztelen női- illetve férfi test.

Akvarell --- vízfestésű kép és maga a festészeti mód. Gyakran vázlatok készítésére használják a festők.

Akvatinta --- a rézkarc olyan változata, amely árnyalatgazdagságával a tusarajz hatását kelti.

Anamorfózis --- gör. átváltozást, átalakulást jelent. Eredeti művészeti értelmezése szerint perspektíván alapuló, torzítottnak tűnő kép, amely megfelelő szögből eredeti formáját mutatja. A mi értelmezésünkben olyan alakzatok, amelyekbe többféle formát képzelhetünk bele a műalkotás szemléletekor.

Antik --- latin eredetű szó, amelyet a régi görög-római világ művészetének vagy a régi művészet és kultúra, ódon, régi tárgyak megjelölésére használnak.

Applikáció --- latin, a művész valamilyen idegen anyagot használ az alapon amivel dolgozik.

Archaikus --- gör. lat. eredetű szó (régies, kezdetleges), ezzel a szóval valamely művészet fejlődésének korai, kezdetleges szakaszát jelölik. Főként a görög művészet kezdeti korszakának jelzője (Kr. e. VII. sz.).

Atelier --- francia eredetű szó, jelentése műterem, műhely.

Attribúció --- egy műtárgy, műalkotás kapcsolása konkrét személyhez, műhelyhez, iskolához, országhoz. A készítés helyének és körülményének, a mesternek a meghatározása.

Aukció --- latin eredetű szó, műtárgyak nyilvános árverése.

Avantgárd --- francia katonai kifejezésből ered, elővédet, előőrsöt, élenjárót jelent. A köznyelvben új, modern irányzatok összefoglaló elnevezéseként honosodott meg.

Azsúr --- francia eredetű szó, vászon szegélydísze, a széléről kihúzott szálak révén nyerik.

Barokk --- eredetileg olasz szó, a XIX. sz. közepe óta a reneszánsz stílust követő művészeti irányzat neve. A reneszánszra jellemző fegyelmezett mértani rendet a szabálytalanság váltja fel.

Batik --- indonéz eredetű textilfestési eljárás.

Biedermeier --- német, a közép-európai klasszicizmus polgári változata, amely elsősorban a berendezőművészet és festészet stílusa volt a múlt század első felében.

Biszter --- bükkfakoromból nyert barna akvarellfesték, illetve az ezzel készült munka.

Bizánci művészet --- az egykori Keletrómai Birodalom IV-XV. századi művészete. Átmenete képezett a népvándorlás kori pogány és a keresztény román kultúra között.

Büszt --- mellszobor vagy mellkép. Általában a fejet és a nyakat, esetleg a vállakat is ábrázolja.

Chinoiserie --- francia szó, a kínai, illetve kínai stílusú, kínait utánzó műtárgyak gyűjtőneve. Kínai ízlésű díszítmények Európában készült (mű)tárgyakon, melyek különösen a XVIII. században voltak divatban.

Cinquecento --- az olasz szó eredeti jelentése ezerötszázas évek. A XVI. századi itáliai művészet összefoglaló neve.

Cizellálás --- végső felületi megmunkálás szobor vagy ötvösmunkákon, a részletek gondos finomítása. Nemesfém felületének vésővel történő művészi díszítése.

Clair-obscure --- francia kifejezés, jelentése "fény-árnyék". A festői előadás azon módja, amelynél a kép főrészeit erős fény emeli ki, amelynek hatását növeli az árnyékok mélysége.

Craquelé --- francia szó, magyarul "repedezett"-et jelent és ilyen hatású mázat jelöl. A régi olajképek repedezettségét is ezzel a szóval jelölik.

Csendélet --- a festészetnek az a műfaja, amely élettelen tárgyakat (gyümölcsök, virágok, apró holmik, műtárgyak, stb.) ábrázol.

Dadaizmus --- modern művészeti irányzat, rokon a futurizmussal és a theoretikus anarchizmussal. Az irányzat az első világháború alatt fejlődött ki, s már hanyatlóban van.

Dagerrotípia --- kezdetleges fototechnikai eljárás, minden felvételnél egyetlen fénykép készült. Az eljárást a múlt század derekán találta fel egy francia festő.

Datálás --- latin eredetű szó, a műalkotások kormeghatározását, keletkezési idejének megállapítását jelenti.

Dekoráció --- latin eredetű szó, jelentése díszítés, díszítmény, érdemrend.

Delfti fajansz --- Delft németalföldi városban a XVII. század óta készített ónmázas fajanszok összefoglaló elnevezése.

Design --- angol szó, jelentése rajz, terv. Ma a szót a huszadik századi nagyipari művészet legtöbb fajtájára alkalmazzák (például a ruha-, bútor-, reklámgrafikusok munkáját egyaránt így nevezik).

Dessin --- a rajz francia neve, a textilterveket is így hívják.

Dioráma --- görög kifejezés, áttetsző anyagra készült festmény, amely mindkét oldaláról más és más képet mutat.

Dublírozás --- eredetileg francia szó, jelentése kettőzni. A restaurátorok az elszakadt, hiányos vásznat új vászonra ragasztják, majd a kettőt vasalják és szárítják.

Ducento --- az ezerkétszázas évek olaszul, a XIII. századi itáliai művészet összefoglaló elnevezése.

Eau forte --- a kifejezés "erős vizet" jelent franciául, a rézkarc francia elnevezése az eljárásban használt savakról.

Eklektika --- görög szó, a XIX. század második felének építészeti és iparművészeti stílusa, amelynek jellegzetessége, hogy egy művön belül több stílus elemeit használja föl.

Enkausztika --- görög eredetű szó, az antik görög művészetben kifejlesztett viaszfestési eljárás, amelyben a festéket egy felhevített festőkéssel a felületre égetik.

Environment --- angol szó, olyan műalkotást nevezünk így, amely nagyméretű, olykor egész helyiséget megtöltő térkompozíció.

Érem --- kerek alakú, egy vagy kétoldalas, kisméretű fém dombormű, általában valamilyen alkalomra készítik, osztják szét.

Esztétika --- görög eredetű szó, a művészetek (képzőművészet, iparművészet, építészet) legáltalánosabb jelenségeit és összefüggéseit feltáró tudomány.

Experimentális --- így nevezik a hetvenes---nyolcvanas évek új avantgárd művészetét. A szó eredeti jelentése kísérleti.

Expresszionizmus --- fr. az a képzőművészeti irányzat, melynek jellemzője az érzelmek kivetítése, felfokozott, olykor szélsőséges, de kifejező módon. Irodalmi megfelelője is létezik, mindkét ága a tizenkilencedik, huszadik század fordulóján alakult ki.

Expresszív --- lat. kifejező.

Faktúra --- latin eredetű szó, tárgyak, műalkotások felületének a kivitelezéséből (anyag sajátosságai és megmunkálási módja, ecsetkezelés és festékhasználat) fakadó és a látványt is nagymértékben befolyásoló sajátos mód és minőség.

Fametszet --- olyan grafika, amelynek dúca keményfából (körte vagy puszpáng) készült. Könyvillusztrációként a huszadik század elejéi népszerű technika volt.

Fenékbélyeg --- a készítő gyár, műhely vagy mester benyomott vagy festett, máz alatti vagy máz feletti jelzése a kerámiatárgyak alján.

Festészet --- a képzőművészet egyik fő ága, légyege a sík felületen színes anyaggal történő ábrázolás.

Figuratív --- latin eredetű szó, olyan modern művészeti ábrázolás, amelyen a valóság felismerhető, azonosítható elemei szerepelnek.

Fin de siécle --- francia eredetű szó, jelentése századvég. A századforduló új művészetének, a szimbolizmusnak és a szecessziónak az összefoglaló elnevezése.

Fluxus --- latin szó, jelenkori művészeti irányzat, amely a művészi tevékenységet folyamatként fogja fel. A művészek akciókat bonyolítanak le, és ezeket rögzítik videón, szövegben vagy fényképen.

Fotográfia --- a fényképezés művészete, illetve mestersége. Valóságlátványok reprodukálása fényérzékeny lemezek segítségével.

Fotografika --- olyan fénykép, amelynek grafikai hatása van.

Fotogram --- absztrakt kompozíció, amit fényérzékeny papíron alakítanak ki.

Freskó --- olasz eredetű elnevezés. Falfestészeti eljárás, ahol a művész a még friss, nedves vakolatra dolgozik és így a festék több milliméter mélyen felszívódik.

Frontalitás --- latin eredetű szó, a keleti műészetnek (elsősorban a szobrászatnak) az a jellegzetessége, hogy a művész az alakot a nézővel teljesen szembefordulva ábrázolja; egy függőleges egyenes, amely az orron és a köldökön vezet át a testet két egyforma, szimmetrikus részre osztja.

>Futurizmus --- huszadik századi művészeti irányzat, amelynek témája a gépi világ, a technika, a jövő.

Gemma --- latin szó, olyan drága- vagy féldrágakő, amelyet figurális ábrázolással díszítenek.

Geometrikus --- jelentése mértani, a művészet egyes korszakait, műfajait, illetve műveit mértani díszítés jellemzi.

Gesztusfestészet --- az action painting magyar elnevezése.

Glüptika --- művészi véset.

>Gótika --- a késő középkor művészeti stílusa.

Gouache --- francia eredetű szó, vízfesték, amelynek színei az adalékanyagok folytán nem keverednek egymással.

>Graffiti --- falrajz, falfirka. Köztereken található rajzok, firkált szövegek összefoglaló elnevezése.

Grafika --- görög eredetű szó. A képzőművészet egyik fő ága, általában színek nélküli, vonalakkal történő ábrázolás.

Grain de riz --- francia kifejezés, amelynek jelentése rizsszem. Porcelándíszítési technika; először Kínában alkalmazták, majd Európában is elterjedt.

Grand art --- francia kifejezés, a magyar képzőművészet (festészet, grafika, szobrászat) megfelelője.

Gravírozás --- francia szó származéka, rajz vagy írás vésése kőbe, fémbe, üvegbe.

Gravure --- francia eredetű szó, jelentése metszet.

Happening --- az angol szó jelentése történés, kortárs művészeti irányzat, amely az ötvenes-hatvanas években terjedt el. A művész olyan eseményt rendez, ahol váratlan, meghökkentő dolgok történnek.

Hellenizmus --- görög eredetű elnevezés, az antik görög művészet i. e. IV--I. század közötti időszaka.

Hidegtű --- rézkarckészítési mód, egy ceruza formájú tűvel közvetlenül a lemezre rajzol a művész. A grafika rajzos jellege felerősödik.

Hyalith --- a biedermeier üvegek fekete vagy sötétvörös, átlátszatlan anyagának elnevezése. Neve az azonos nevű opálféleség és a görög üveg (hüalosz) szó származéka.

>Idol --- eredetileg a pogány istenszobrok elnevezése, ma a durván faragott, egyszerű, az archaikus kultúrák kisméretű kultikus emlékeinek jelölésére használják.

Ikon --- görög eredetű kifejezés, a görögkeleti egyházművészetben a falfestménytől megkülönböztetett szentkép vagy táblakép.

Ikonográfia --- görög eredetű szavak származéka, a művészettörténeti témák tisztázásával, csoportosításával és fejlődésével foglalkozó tudomány.

Illuminátor --- latin kifejezés, a kéziratos kódexek festőjét nevezték így.

Illusztráció --- latin szóból származó kifejezés, amelynek jelentése magyarázat. A könyvek képes ábráit nevezik így.

Illuzionizmus --- latin eredetű szó, a késő barokk festészetnek az a művészeti törekvése, hogy festett architektúrával kelti valóságos architektúra és ezzel gazdag térillúzió képzetét.

Impresszionizmus --- a latin impressio ("benyomás") szóból ered, az első modern művészeti irányzat, amely az ezernyolcszázas évek végén bontakozott ki Franciaországban.

Informel --- francia eredetű szó, jelentése kötetlen, szabad. Az ötvenes-hatvanas évek nonfiguratív, absztrakt festészetének összefoglaló angolszász elnevezése.

Inkrusztáció --- latin szóból származó kifejezés, berakási típus, a márványfalat vagy -padlót színes márványlapocskákkal meghatározott minta szerint díszítik.

Installáció --- latin eredetű szó, a kiállítási grafika és építészeti háttere, nevezik így az egész teret megtöltő térkompozíciókat is.

Intarzia --- olasz szó, a berakásnak az a típusa, amikor a fából készült faburkolatot vagy bútort meghatározott minta szerint kivágott, eltérő színű vagy erezetű falemezzel díszítik.

Iparművészet --- a tágabb értelemben vett képzőművészet, a vizuális kultúra azon ága, amelyhez a tárgyalkotó és a környezetet díszítő műfajok tartoznak.

Irizálás --- görög kifejezés, az üveg- és kerámiatárgyak színjátszó, gyöngyházként csillogó, fémes fényét jelöli.

Japonizmus --- a japán művészeti stílusok hatása az európai művészetre.

Jugendstil --- német szó, a szecesszió Németországban honos elnevezése.

Kakiemon --- Európában is elterjedt egyszerű virágmintájú japán porcelándíszítő stílus.

Kámea --- olyan drága--- vagy féldrágakő, amelyet domborműves ábrázolással díszítenek.

Kánon --- görög eredetű szó, a méretekre, arányokra, színezésre, tematikára, elhelyezésre, kompozícióra vonatkozó előírások összessége, amelyet egy adott kor művészete alkot és magára nézve kötelezőnek tart.

Kazetta --- olasz kifejezés, művészi kivitelezésű kis láda, amely fából, fémből, elefántcsontból készülhet. Így nevezik a kazettás mennyezet alapegységeit is.

Kékfestés --- textilfestési eljárás, amelynek során a vászonanyagot nyomott mintával díszítik.

Kerámia --- más néven agyagművesség, fazekasság. Az iparművészet és a kézművesség egyik legrégibb területe.

Khitón --- az ókori görögök gyapjúból vagy vászonból készült ingszerű alsóruhája, amelyet nők és férfiak egyaránt viseltek.

Kinetikus művészet --- görög eredetű szó, az ötvenes-hatvanas évek mozgó, hangot adó, világító szobrainak összefoglaló elnevezése.

Kisplasztika --- művészeti szakkifejezés, a szobrászatban mindazoknak a műalkotásoknak az összessége, amelyek az életnagyságnál kisebbek és rendszerint belső terek dekorációjának részei.

Klasszicizmus --- művészeti stílus, a XVIII. század második felében Franciaországból indult ki. Az ókori kultúra és részben a reneszánsz elemeit elevenítette fel.

Klasszikus --- latin eredetű szó, az antik görög és római kultúra elnevezése. A művészet legkiemelkedőbb darabjait nevezik klasszikusnak.

Kollázs --- francia szó, papírok, fényképek, képnyomatok egymásra ragasztott montázsa, a huszadik században elterjedt technika.

Kolorit --- latin szó származéka, a művész színhasználatát, színvilágát, a mű színhatását jelöli.

Komplementer színek --- francia eredetű szó; azon színek, amelyek egymással összekeverve fehéret adnak.

Kompozíció --- képzőművészeti mű elnevezése, az alkotás szerkezete, elemeinek elrendezése, belsőstruktúrája.

Komputeres művészet --- számítógép segítségével kialakított gazdag színkompozíciók és látványos montázsok.

Konstruktivizmus --- modern művészetirányzat, amely mértani alakzatokra egyszerűsítette a világot. A kubizmus elveit fejlesztette tovább.

Kontraposztó --- görög szóból származik, az emberi test, illetve mozgásának ábrázolására vonatkozó kompozíciós elv. Lényege, hogy a csípő, illetve a vállak vonala a mozgás során ellentétes irányt vesz fel.

Kontúr --- francia szó, jelentése körvonal.

Koré --- görög lányszobor, testén redős khitón.

>Korongolás --- agyagedény formálása fazekaskorongon.

Körkép --- jelentős történelmi eseményt nagyméretű, látványos panorámaszerűen, többnyire körbefutó képen, illetve képsorozaton bemutató ábrázolás.

Körplasztika --- a művész a szobrot nem egy nézetre tervezi, az alkotás körbejárható.

Kréta --- mükénéi művészet - Kréta szigetén és Görögország déli részén az i. e. I. évezred kultúrája.

Kroki --- francia szó, jelentése vázlat.

Kubizmus --- a francia kocka szóból ered, a XX. század egyik legjelentősebb művészeti irányzata. A művészek a látványt mértani formákra bontották, és a tárgyak valóságos összefüggéseinek tudatában állították újra össze.

Kúrosz --- ruhátlan ifjú a görög szobrászatban.

Lakkművesség --- a fatárgyakra vastagon felvitt lakkréteg jól faragható, festhető és berakással díszíthető.

Land art --- angol kifejezés, jelentése "tájművészet". Kortárs művészeti irányzat, amely témáját és eszközeit a tájból meríti.

Lavírozás --- francia eredetű szó, a papír felületen a festéket vagy tust vízzel hígítják, így árnyalatok alakíthatók ki, illetve összefolyathatók a színek.

Lazúrozás --- a festék hígításával, vékony olajfestékrétegek egymásra festésével egymáson áttetsző felületek gazdag színhatást nyújtó kialakítása.

Leporelló --- harmonikaszerűen szétnyitható, illetve összecsukható képeskönyv vagy prospektus.

Litográfia --- görög szavak származéka, kőnyomat vagy kőrajz.

Luminista --- latin eredetű szó, olyan művész, festő, aki számára a fény a legfontosabb kifejezési eszköz.

Lüszter --- francia szó, amelynek jelentése csillogás. Üveg- és kerámiatárgyak fémes felülete, illetve máza.

Madártávlat --- olyan ábrázolási mód, amelyben a dolgokat felülről és távolról látjuk.

Magdaléni kultúra --- az őskőkori kultúra virágkora, az i. e. 100 000 és 10 000 között. (Ebben az időben készültek a legszebb barlangfestmények és díszes kőeszközök.)

Majolika --- ónmázas edények elnevezése.

Makett --- a készülő mű kisméretű, arányos modellje, valósághű vázlata.

Makramé --- arab eredetű szó, csomózott kézimunka, amelyet általában faldísz, szatyor, táska készítésére használnak.

Mandala --- lámaista művek, illetve szertartások sematikus ábrázolása.

Manierizmus --- olasz eredetű kifejezés, a reneszánszból a barokkba átvezető stílus elnevezése.

Márványozás --- márvány hatású, a márvány színes erezetét utánzó felületek kialakítása stukkón, papíron, üvegen.

Nonfiguratív --- művészeti szakkifejezés, a művészetnek az a szemlélete, amely az emberi és egyéb élőformák elhagyásával vagy mellőzésével dekoratív, elvont megjelenítésre törekszik.

Plakett --- francia eredetű szó, az éremművészetben és a szobrászatban elterjedt kör vagy más formájú, dombormű díszítésű vagy vésett, fémötvözetből készített lapocskák.

Terrakotta --- olasz eredetű szó, máz nélkül kiégetett agyagot jelent. Az ebből készült használati tárgyak és szobrok gyűjtőneve.