Kispál Sándor Bútorasztalos Mester
             Üdvözlöm önt, weboldalam látogatói között.

Asztalosipari szakszótár


A régi magyar szakmai kifejezések feledésbe merültek, értelmüket azóta elfelejtettük. Kiszorította őket a német szaknyelv, mivel fejlettebb szaktudást képviselt.


Régi szakszavaink, és ma már szintén régi, de idegen (zömében többé-kevésbé eltorzított) német eredetű kifejezések, és a mai magyar nyelv közötti eligazodást szeretnénk segíteni.Asztalosipari szakszótár 1941


A

 ábsacc-fűrész ----- nyakalófűrész
ábfall ----- hulladék
ábrihter ----- egyengetőgyalu
ábrihtol ----- egyenget
ábsnitt ----- hulladék
ábvégléc ----- szintezőléc
ábzecc ----- lapolás
ábfázen ----- leszélezés
ábcihen ----- leszínel
ábstoszen ----- lecsisszant
áderung ----- eresség
ájnhengen ----- beakasztás
ájnlág, ajnzacc ----- betét
akkordmunka ----- darabmunka
ákkurátus ----- pontos, rendes
álkohol ----- szesz
ánslágen ----- felszögezni
ánslágfalc ----- űtközöalj
ánfásszléc ----- fejelőléc
ánslágstükk. ----- középsőkeretfa
ánslágholkel ----- sarokpárkány
áppárát ----- készülék
ausheng-fűrész ----- kiakasztófűrész
áufrecht ----- fennálló
áufsatcbánd ----- levésőpánt
ausrejber ----- sü1lyesztőfúró

B

bandzége ----- szalagfűrész
báleisen ----- rézsútvésö
bandzégefeile ----- szalagfürész reszelő
bájlag ----- alátét
bándmász ----- szalagmérő
bánke:izen ----- padvas
btínkkneht ----- padszolga
báutisleraj ----- épületasztalosság
bettbeslág ----- ágyvasalás
beíce ----- avatószer
bíldhauereizen ----- szobrászvéső
bínzsteín ----- habkő
blatt ----- lap
blindfurnir ----- vakfurnér
blindboden ----- vakpadló
blindholc ----- vakfa
blindramen ----- vakkeret
blattbankgyalú ----- sikpadgyalu
bódní ----- fenék
bógnízás ----- hajlítás, ívelés
bretli, brett ----- deszka
brusztungszgezímsz ----- könyöklőpárkány

C

 cájg ----- szerszám
cánbrett ----- szorítófa
cángli ----- fogó
cárg ----- káva
cápfenbórer ----- csapfúró
cángyalú ----- fogasgyalu
cápfen ----- csap
centiméter ----- mérőszalag
centrumfúró ----- központfúró
cinkel ----- fogaz
cinkelés ----- fogazás
cinkvésö ----- fogazóvésö
cirkli ----- körző
citling ----- színlőpenge- símító-penge
cinkfűrész ----- sarokvágófűrész
ckklinggyalú ----- tisztítógyalu
coll  ----- hüvelyk
collstokk ----- mérővessző, csuklóméter
culág ----- alátét
cúrihtol ----- egyenget
culage ----- tobzás
cunge ----- nyelv
cuzammenfügen ----- összeeresztés
cusnájden ----- leszabni
cvikli ----- ereszték, betoldás
cvisni ----- közbenső
cvikkcange ----- csípőfogó

D

dekkfárbos ----- fedőfestékes
deldájsztni ----- fedléc
dekli ----- fedőlemez
dekopirfürész ----- másolófűrész
dekorál ----- díszít
dratcange ----- sodronyfogó
drétis ----- forditóasztal
durhslág ----- lyukverő
dukkozás ----- fúvófestés
dupla ----- kétszeres
duplung ----- vastagítás- tobzás

E

ejzenkeil ----- vasék
ejnstemmejzen ----- bevésőzár- véső
ejnstemm-slossz ----- bevésőzár
ejnfahgekrüpt ----- egyszerhajlított
ejngelégtearbeit ----- berakott munka
ejngitten ----- betapaszt
ejnsubleisztein ----- közeresz
ejnzetcen ----- illeszt
ejnspannen ----- befog
extraktum ----- kivonat

F

fabrikál ----- készít
fah, fakk ----- polc
fakkgyalú ----- aljgyalú
fakkléc ----- tartóléc
falcol ----- hornyol
falcolás ----- árkolás
fals ----- hamis, ál
falskanti ----- hamisél
fándli ----- serpenyő, kanál
falcgyalú ----- aljgyalu, fáncgyalu
fazongyalú ----- idomgyalu, alakgyalu
falc ----- sánc, rovaték, aj
falckötés ----- ajkötés
fazon ----- lllinta
fausztfűrész ----- darabolófűrész
fausztolás ----- fejtés, bőröklözés, darabolás
fájnzége ----- összevágófűrész
ferstellbár ----- állítható
fercirung ----- dísz
ferplattung ----- rálapolás
ferklájdung ----- bontás, héjalás
fersalen ----- bélelni
féder ----- eresz, eresztvény
feilkloben ----- fűrészlapbefogó
fercapfen ----- csapozni
fercinkung ----- logazás
fédergyalú ----- eresztvénygyalu
fensztertrieb ----- ablakrúdzár
fenszterlligli ----- ablakszárny
fenszterstok ----- ablaktok
fejlád ----- padvályú
ferbindung ----- összeköttetés
ferslóg ----- láda
fersterkol ----- erősít
filc ----- nemez
floder ----- erezés
flahreszelő ----- laposreszelő
forfusz ----- lábfej
forrichtung ----- előigazítás
foszni ----- palló
fotel, fotőly ----- támlásszék, karosszék
fodercange ----- előcsavar
lúg ----- faél, ereszték
fúgléc ----- vezetőléc
fúgolás ----- faélillesztés
furnér, ----- borítólemez, falemez
fuser -----
futter ----- bélés
füllung ----- töltelék, tábla, betét, mező
fügebok ----- eresztőbak
fuchszsváncfürész ----- rókafarkfűrész
frisz ----- szekélykeret
frészmasine ----- marógép

G

gámitúra ----- készlet, felszerelés
gátter ----- keretfűrész
gázfusz ----- kecskeláb
gér ----- 45-fokos szög, sarokillesztés
gerippt ----- bordás
gérostosz ----- sarokillesztő
gezimsz ----- párkány
geung ----- sarkalat
géren ----- sarkalás
gestellsrauben ----- állványcsavar
germasz ----- sarkaló
gerungsz-stoszlade ----- rézselő-gyaluláda
gerungsz-sneidlade ----- rézseló-fűrészláda
gelajmte-fúge ----- enyvezett ereszték
gezimsz ----- párkány
gliderung ----- tagozás
glanc ----- fény
glatt ----- sima
gittfalcgyalú ----- tapaszaljgyalú
gitt ----- ragacs
grátfűrész ----- hevederfűrész, gerincfűrész
grátgyalú ----- hevedergyalu
grátléc ----- hevederléc
grád ----- egyenes
granc ----- perem, koszorú
grundgyalú ----- alap-fenékgyalu
grundiroz ----- alapoz
griff ----- fogantyú
greffléc ----- beszorítóléc
grájfkörző ----- marokkörző
gurtni ----- heveder

H

hakni ----- kampó, horog
hall ----- előtér, előcsarnok
háupt ----- szekrényoldal
handcirkli ----- kézikörző
herrihtól ----- igazít, előkészít
handbórer ----- kézifúró
handbóráppárát (borvinde) ----- kézifurdancs
hénkplátni ----- függőlap,
hintercange ----- hátsócsavar
hirnleiszte ----- szegőléc
hirni ----- végfa- bütüfa
hóbli ----- gyalu
hokedli ----- zsámolyszék
holckájl ----- faék
holkel ----- völgyelet, vájolat
holkelgyalú ----- völgyelőgyalu
hólos ----- homorú
holeisen ----- félgömbvéső
holcraspel ----- faráspoly
hóbelbank ----- gyalupad
hóbelbankslüsszel ----- gyalupadkulcs
holcsrauben ----- facsavar
holczokkel ----- lábazat
holcferband ----- fakötés
hülzni ----- tok- hüvely

I

imitál ----- utánoz
intarzia ----- faberakás

K

kájl ----- ék
kalkuláció ----- árvetés- kőltségvetés
kanapé ----- pamlag
kant -kantni ----- szél- szegély
kantvas ----- sarokélvas$
karnis ----- függönytartó
kartácsszeg ----- kisszeg, kárpitosszeg
kaszni, kasztni ----- szekrény
kazein ----- túróenyv
kazetta ----- doboz
karnisgyalú ----- rovaték, kajácsgyalú
kástenrigli ----- szekrénytolózár
kempferholc ----- vállazó
kern ----- kérges
klinge ----- penge
kisztni ----- láda
klappe ----- ellenvas
klobzége ----- fumérvágófűrész
klajderstokk ----- ruhafogas
knébel ----- szorítófa
knippel ----- bunkó
kofferslosz ----- ládazár
komód ----- fiókosszekrény
komplet ----- teljes, hiánytalan
konkurál ----- versenyez
konzoltükör ----- tükrösasztal
kopiroz ----- másol
kranc ----- koszorú
krájctür ----- keresztajtó
kuncsaft ----- rendelő, vevő
kvadrát ----- négyzet, négyzetméter
kvalitás ----- minőség

L

lájsztni ----- léc
lakk ----- fénymáz
lambri, lambéria ----- falburkolat
ládelslosz ----- fiókzár
ládelciher ----- fiókhúzó
laubzége ----- lombfűrész
lénia ----- vonalzó
leimkoher ----- enyvfőző
leimkohofen ----- enyvföző-kályha
liferál ----- szállít
lohbejtl ----- lyukvéső
lohcange ----- lyukasztófogó
luxus ----- fényűzés

M

matrác ----- ágybetét
matt ----- fénytelen, homályos
masinbórer ----- gépfúró
maszstébe ----- mérővessző
máttiren ----- viaszol, viaszolás
mázerung ----- habosság
messzerfeile ----- késélű-resze1ő
motívum ----- diszítőelem
mőbeltisler ----- bútorasztalos
möbelfüsze ----- bútorláb
mőbelfeder ----- bútorrugó

N

náze ----- szarv
núsz ----- dió
nút ----- horony, árok, árok, völgyelés
nútgyalú ----- horonygyalú, árkológyalu

O

ovális ----- tojás alakú
offenefúge ----- vigyor

P

paczer ----- kontár
pakol ----- csomagol
pángli ----- műhelypad
pámlácsni ----- függő szárítóállvány
pászit ----- illeszt
pászol ----- illik, simul
pátentzár ----- nyomózár
pauszpapír ----- másolópapír
párálel ----- egyenközű
párkettpadló ----- kockáspadló
pinzel, ----- pemzli, ecset
placc ----- munkahely
plafon ----- menyezet
plajbász ----- ceruza, iron
plattbankgyalú ----- sikpadgyalu
pfoszni ----- palló
políroz ----- fényesít, csiszál
politúr ----- fényező, csiszolószer
politúroz ----- fényez 
porus ----- likacs
pönálé ----- bírság
prima ----- elsőrendű
pucol ----- tisztít
puccgyalú ----- tisztítógyalu
puff ----- ülőke
pult ----- kiszolgálóasztal, árúasztal

R

ráma ----- keret
rámol ----- takarít
ráspoly ----- reszelő
rehterVinkli ----- derékszög
rekámie ----- kerevet
reiber ----- fordító
renovál ----- kijavít, helyreállít
rundefeile ----- gömbölyű, reszelő
rundstaubgyalu ----- gömbölyítőgyalu
rukvand ----- hátfal
rukvandgyalú ----- hátfalgyalu, borítékgyalu
rissz ----- hasadás
rihtol ----- igazít
ringli ----- karika
rizikó ----- kockázat
rihtsájd ----- vonalzó
ropánt, rauban ----- ersztőgyalu
roló ----- redőny

S

sábgyalú ----- tisztítógyalu
sáblon ----- minta, idom
sátt1li ----- zsámoly
sárnir ----- csuklópánt
sezlon ----- pamlag
siffgyalú ----- hajógyal
silder ----- kulcscím
sif ----- ferde
sifonér ----- szekrény
skatulya ----- doboz
skicc ----- vázlat
slágléc ----- ütközőléc
slájfol ----- csiszol
slicc ----- hasíték, rés, 
sliccel ----- résel, csapol
slicczége, sliccfűrész ----- csapolófűrész
sliccprédli ----- hulladék anyag
slihtel ----- rakásol
slihtgyalú ----- simítógyalu
seilstájn ----- köszörűkő
smirgli ----- üvegpapír
smirol ----- ken, zsíroz
snapper ----- csappantyú
sniccer, snitzer ----- vágókés, faragókés
spáltfűrész ----- hasítófűrész
spirálfúró ----- csigafúró
spitzcirkli ----- hegyeskörző
spitzbánkhákni ----- hegyespadvas
spáhtli ----- spatulya, simító
spán, spándli ----- szilánk
sprosszni ----- '.>orda
spaléta ----- ablaktábla
spált ----- hasíték
spindli ----- csavarorsó
spirál ----- csigavonal
spiritusz ----- szesz
sraubenstokk ----- satucsavar
sraubstucc ----- csavarszorító
sraubkneht ----- csavarszolga
sraubenbokk ----- enyvezőbak
sraubecvinge ----- szorító
sroppgyalú ----- nagyológyalu
srágli ----- bak
srég ----- rézsutos
srégmosz ----- sáskaláb, szögletmérő
srof ----- csavar
stáfli ----- zárléc
staflitok ----- gerébtok
stemmeizen ----- laposvéső
stemmeizenheft ----- vésőnyél
stoszfeile ----- taszítóreszelő
stangen, círklí ----- rúdkörző
streihmássze ----- jelzőmérték, vonalzómérték
stellmász ----- beállító
steg ----- középfa
stáb ----- pálca
stelázsi ----- állvány, polc
sticní ----- támasz
süfnÍ ----- aprószeg
stokkerli ----- ülőke
stószláda ----- gyaluláda
stószpáng ----- taszítógyalu
stráfos ----- csíkos, sávos
strájmodlí ----- párvonalzó, párhuzamjelző
stükk ----- darab
sublád, sublod ----- fiókosszekrény
sufni ----- fáskamra
sukk ----- láb 
svartni ----- falemez
svájfcog ----- kanyarítófűrész
svung ----- lendület

SZ

szalon ----- fogadóterem
széria ----- sorozat
zesszelleisztni ----- lábléc
szimpla ----- egysoros, egyszerű
szimsz ----- párkány
szófa ----- pamlag
szokli ----- lábazat
szekatív ----- szárító
szekreter ----- írószekrény

T

táfel ----- tábla
tánnin ----- csersav
tapaciroz ----- kárpitoz
technológia ----- ipartudomány
terminus ----- határidő
tisband ----- asztalpánt
tiscarg ----- asztalkáva
tipli ----- köldökcsap
tónus ----- színárnyalat
tréger ----- tartó
tringeld ----- borravaló
tríbzár ----- szekrényrúdzár
truhenband ----- ládapánt
trokknen ----- szárad, száradás

V

veccstájn ----- fenőkő
verkfürer ----- munkavezető
vikszel ----- fényesit
vincsef ----- kajsza, vetemedett
vindfáng ----- szélfogó
vinkli ----- derékszög, 90- fok
vitrin ----- üvegesszekrény
vetersenkl ----- vízvető

Z

zeccelöszeg ----- bognárszeg
zége ----- fűrész
zégefeile ----- fűrészreszelő
zégrász ----- tengerifű
zenkol ----- süllyeszt
zenkoló ----- Süllyesztő
zsanír ----- csuklóspánt

Forrás: Kóbor János, Asztalos A. B. C. Tankönyv 1941.