Kispál Sándor Bútorasztalos Mester
             Üdvözlöm önt, weboldalam látogatói között.

A ragasztóanyagok előkészítése


A ragasztóanyagok egy része felhasználásra kész állapotban kerül kereskedelmi forgalomba, nagyobb részüket azonban felhasználás előtt a faipari üzemben kell előkészíteni. Az előkészítés technológiai feladat, ezért szükséges megismerkedni az egyes ragasztóanyagok előkészítésével.

Glutin enyvek előkészítése


A glutin enyvek előkészítése áztatásból és megömlesztésből áll. Az enyvet könnyen mosható, állandóan tisztántartott edényben kell áztatni. Erre a célra legalkalmasabb a horganyzott, ill. zománcozott fémedény.

    Az áztatáshoz vízvezetékből folyó hideg vizet kell használni. Az áztatási időtartam az enyv minőségétől függ. Általában az áztatás addig tart, amíg az enyv teljes keresztmetszetében megduzzad, és meghajlításra nem törik. Őrölt enyvet ömlesztés előtt nem kell áztatni.
    Áztatás után a megmaradt vizet az enyvről le kell önteni. A megáztatott enyvet tisztára mosott, lehetőleg réz, vagy ennek hiányában más, nem oxidálódó vízmelegítővel ellátott edényben (1. ábra) kell megömleszteni. A megömlés 70 - 75 °C-on következik be. Ennél magasabb hőmérsékletre az enyvet melegíteni nem szabad, mert csökken a kötőképessége. Az ömlesztett enyvet felhasználás közben állandóan kb. 60 °C-on kell tartani. A megömlesztett enyvet, az ömlesztéstől számított 48 órán belül fel kell használni. Az enyv hígítására csak teljesen tiszta meleg víz használható.
    A ragasztáshoz felhasználandó enyv sűrűségét az enyv viszkozitása, az enyvezés módja (hideg-, meleg ragasztás) a ragasztásra kerülő fa fajtája, struktúrája, valamint a ragasztás milyensége határozza meg.

    A  táblázatból megállapítható az egyes enyvezésekhez használható enyv sűrűsége, az enyv minőségének, a ragasztandó fafajnak és a ragasztás módjának függvényében.

Különbözó ragasztásokhoz használt glutin enyv szárazanyag-tartalma.
Ragasztási feladat Fel használt fafajta Az enyvoldat szárazanyag-tartalma %-ban
bőrenyv csont-enyv
Élenyvezéshez használt glutin enyv puhafa 30 ... 35 40 .. .45
keményfa 35 .... 40 45 ... 50
Szerkezeti vagy tömbenyvezéshez használt glutin enyv puhafa  35 ... 40  45 ... 50
keményfa 45 ... 50 55 ... 60
Furnérozáshoz használt glutin enyv Furnér 35 .. .45 45 ... 55

    Az enyv sűrűségét — vagy ami ezzel szorosan összefügg — az enyvoldat szárazanyag-tartalmát az ún. Suhr-féle enyvfokolóval  kell meghatározni. Az enyvfokoló az úszós fajsúlymérőkhöz hasonló műszer, melynek két beosztása van. Az alsó az enyvoldat százalékos szárazanyag-tartalmát jelzi 75 °C hőmérséklet esetén. A felső beosztás a fokoló alján levő higanytartállyal összekötött hőmérő skálája. A skála azonban nem a hőmérsékletet mutatja, hanem a középen levő 0-ponttól lefelé közvetlenül a negatív, felfelé pedig a pozitív korrekciós értékeket lehet leolvasni. A műszert az enyvoldatba kell meríteni. Merülése után az alsó skáláról leolvasható az enyvoldat százalékos szárazanyag-tartalma, 75 °C hőmérséklet feltételezésével. Eltérő hőmérséklet esetén a leolvasott értéket a műszer felső skáláján a higanyoszlop állásából leolvasható negatív és pozitív értékekkel korrigálni kell (a pozitív értéket hozzá kell adni, a negatív értéket pedig le kell vonni). Az így kapott számérték százalékban kifejezve adja a mért enyvoldat szárazanyag-tartalmát.

Kazein enyvek előkészítése


    A kazein hidegenyvek előkészítésénél a hidegenyv súlyára számított kb. 1,5 rész vízbe folyamatosan beleszórjuk a por alakú hideg- enyvet. Egy órai keverés után a kazein szemcséknek teljesen fel kell oldódniuk. A megfelelő kenőképességet szükségszerűen még egy kevés vízzel beállíthatjuk. A kazein hidegenyvek vízfelvétele 1,5 - 2 súlyrész körül mozog. Nagyobb vízfelvétel esetében, vagy pedig ha az oldódás 1 óra alatt nem következik be, a hidegenyv elöregedett és megromlott.
    A bekevert kazein hidegenyvet néhány órán belül fel kell használni, mert hamar besűrűsödik és akkor már nem alkalmas ragasztásra.

KARBAMID-FORMALDEHID és karbamid-melamin- formaldehid alapú műgyanta ragasztók előkészítése


    A műgyanta ragasztók előkészítése már több tényező ismeretét teszi szükségessé, Így ismerni kell a ragasztóanyagok alaptulajdonságait, a keverési arányt, a felhasználási célt és az alkalmazott ragasztó berendezést is.
    Hazai gyártmányú karbamid-formaldehid alapú műgyanták — az Amikol és az Arbocoll — színtelen, világossárga vagy fehér színben, gyengén folyó, szirupszerű állapotba kerülnek forgalomba.
    A fenti műgyanta ragasztók önmagukban nem kerülhetnek felhasználásra, szükséges a szárazanyag-tartalmuk növelése és ridegségük csökkentése érdekében töltőanyagot keverni hozzájuk. A töltőanyag általában Ipari rozsliszt.
    A ragasztóanyag megkeményedése hő és katalizátor (edző) hatására következik be. Katalizátorként ammónium-kloridot (szalmiáksó) használunk.
A ragasztóanyag előkészítése ezen anyagok megfelelő arányú összekeveréséből áll.
A keverőedénybe először csak a keverendő műgyanta felét töltjük be és ehhez tesszük a bekeveréshez szükséges rozsliszt teljes mennyiségét. A keverést 15 - 20 percig végezzük, ezalatt a rozsliszt és a műgyanta jól elkeveredik egymással. Ezután hozzáöntjük a keverendő műgyanta másik felét. A teljes mennyiséget további 3 - 5 percig még keverjük.
    Az edzőt mindig csak közvetlenül a felhasználás előtt szabad bekeverni. Ezzel a módszerrel elkerülendő, hogy az edző a várakozási idő alatt a ragasztóanyagot bekösse.
    Példaként ismertetünk egy keverési arányt tömör fa hideg ragasztásához:
100 súlyrész Amikol 65;
10 súlyrész ipari rozsliszt;
2 súlyrész ammónium-klorid;
10 súlyrész vízben feloldva. Fazék-idő kb. 3 óra Préselési idő min. 3 óra

Feldolgozás-technológiai szempontok:

    Az Arbocoll H karbamid - formaldehid műgyanta katalizátora ( edző) 0,5 -3 % ammónium-klorid ( szalmiáksó ),amit 25 %-os vizes oldatban célszerű a ragasztóhoz adni.
    A megfelelő viszkozitás, illetve a rugalmasabb ragasztókötés eléréséhez töltőanyag használata szükséges ( pl. ipari rozsliszt). A katalizátor és a rozsliszt pontos mennyiségét a helyszínen kell próbakeveréssel megállapítani( a kötési idő 30 - 120 perc között legyen ). A próbakeverés információt ad a keverék feldolgozhatósági idejére és az egyszerre bekeverhető ragasztómennyiségre is. A ragasztandó fa nedvességtartalma 8 - 12 % legyen és a felületet célszerű csiszolással és portalanítással előkészíteni.

PVAC ragasztók előkészítése


    A PVAC ragasztók közvetlenül felhasználhatók, szükség esetén vízzel hígíthatók, a gyári előírások figyelembevételével más előkészítést nem igényelnek.

Az oldószeres ragasztók


szintén közvetlenül felhasználhatók, szükség szerint hígít- hatók oldószerükkel, a gyári használati utasítás szerint.

 Az olvadó ragasztók


 a gép elektromos fűtésű ragasztóanyag tartályában olvaszt- hatók fel. Az olvadási idő 20 - 30 perc. Ezt követően a ragasztó felhasználható.

Filmenyvek, előkészítése


    A fllmenyvek nem igényelnek különösebb előkészítést, mindössze méretre szabását kell elvégezni. A filmek toldhatok is, ilyenkor 20. - 30 mm-es átfedést kell biztosítani.